Aanmelden rondleiding en kennismaking

Kom naar de volgende kennismakingsochtend! Deze zal gehouden worden op vrijdag 19 april 2024 en vrijdag 31 mei 2024. Nieuwe ouders zijn van harte welkom. Meldt u aan door een mailtje te sturen met vermelding van het aantal personen aan info@zaanenschool.nl of vul het aanmeldformulier hieronder in. Uiteraard is uw kind ook van harte welkom!


De gemeente Haarlem en de schoolbesturen van de Haarlemse basisscholen hebben besloten om vanaf schooljaar 2017-2018 een stadsbreed gelijk plaatsingsbeleid voor toekomstige vierjarigen in te voeren. Met dit nieuwe plaatsingsbeleid komt een einde aan de verschillende regelingen die op de basisscholen voor het toelaten en plaatsen bestaan. Voor alle Haarlemse kinderen die geboren zijn na 1 januari 2015 en dus vanaf 1 januari 2019 voor het eerst naar de basisschool gaan, geldt deze nieuwe regeling. De kern van het beleid is dat alle ouders de mogelijkheid hebben om binnen een redelijke afstand van hun woonadres een plaats te vinden op een school die bij hen en hun kind past. Vanaf elk woonadres gerekend, krijgt elke ouder op de (naar verwachting) zes dichtstbijzijnde basisscholen voorrang. Ouders kunnen een afspraak maken met de schoolleiding van de voorkeurslocatie voor een rondleiding en kennismaking. Wij ontvangen u graag voor een rondleiding en kennismakingsgesprek.

Nadat u op verzenden heeft geklikt ontvangt u automatisch een uitgebreid inschrijfformulier per mail.