Schoolgids

Met plezier presenteren wij u de schoolgids van de Liduinaschool. In deze schoolgids vindt u informatie over het onderwijs op onze school en de praktische zaken die daarbij voor u van belang zijn. Mocht u via deze gidsen voor het eerst kennismaken met onze school dan heten wij u van harte welkom.

 

 Schoolgids 2023 - 2024

 

Deze gids geeft u een beeld van hoe er op onze school gewerkt wordt, welke accenten we leggen en wat we met kinderen, in samenwerking met ouders, willen bereiken. Wij hopen dat deze schoolgids u de informatie biedt die u belangrijk vindt. De schoolgids wordt jaarlijks via de website aangeboden aan alle ouders, verzorgers en belangstellenden. Mocht u naar aanleiding van de schoolgids of de schoolkalender vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u altijd contact opnemen met de schoolleiding. We vinden het belangrijk dat school en ouders goede contacten onderhouden en hopen dat u zich mede hierdoor bij de school betrokken voelt. Nieuwe ouders en verzorgers die willen kennismaken met onze school nodigen wij ook graag uit voor een persoonlijke kennismaking, waarin wij meer over onze school vertellen en laten zien. U bent van harte welkom!