Organisatie van het onderwijs

In ons onderwijs hebben coöperatieve didactische structuren een belangrijke plaats. We gebruiken werkvormen waar veel aandacht is voor samenwerken. Dit zie je onder andere terug in het hoekenwerk. Ook werken we tweemaal per schooljaar in alle groepen vanuit een schoolthema. Een ander belangrijk aspect van onze werkwijze is het zelfstandig werken, waarbij kinderen minder leerkracht - gebonden op eigen niveau leerstof verwerken. Zelfstandig werken maakt het mogelijk om op meerdere niveaus verlengde instructie te geven.