Bestuur

De Zaanenschool maakt deel uit van Stichting TWijs. TWijs bestuurt scholen in de gemeenten Bloemendaal (met de dorpskernen Aerdenhout, Bennebroek, Bloemendaal en Overveen), Haarlem, Haarlemmermeer, Heemstede en Zandvoort. Rond de 8500 leerlingen bezoeken onze scholen. Er zijn 31 scholen voor basisonderwijs, één school voor speciaal onderwijs, één internationale taalklas, één school voor speciaal basisonderwijs en één internationale school.

TWijs heeft een christelijke/katholieke identiteit. Onze scholen staan open voor kinderen van elke levensbeschouwing indien en voor zover de school kan voorzien in de onderwijsbehoefte van het kind én de ouders (voogden)/verzorgenden de grondslag van de school delen of respecteren. Wij zijn ervan overtuigd dat wij door ons onderwijs aan en onze begeleiding van de kinderen bijdragen aan een menswaardige samenleving. Onze omgang met elkaar is gebaseerd op waarden die aan zo’n menswaardige (school-)samenleving bijdragen, zoals openheid en eerlijkheid, zorg dragen voor elkaar, respect en belangstelling hebben voor andere mensen en voor de wereld om ons heen.


Website TWijs