Over ons onderwijs

We werken in de hele school volgens de cyclus van handelingsgericht werken (HGW). Dat betekent o.a. dat we aansluiten bij de onderwijsbehoeften van onze leerlingen en dat het onderwijs in de basisvaardigheden (rekenen, taal en lezen) op minimaal drie niveaus wordt aangeboden.

Lees hier verder over:

 > Organisatie van het onderwijs

 > Pedagogisch klimaat