Pedagogisch klimaat

We werken voortdurend aan een school waar ieder kind, iedere leerkracht en iedere ouder zichzelf mag zijn en zich veilig voelt. Het kind moet ervaren dat de leerkracht en klasgenoten graag met hem of haar omgaan. En daar zijn we op de Zaanenschool goed in. We scoren heel goed op “sociale veiligheid” bij peilingen onder kinderen en leerkrachten. Om dit te bewerkstelligen hebben wij afspraken met elkaar gemaakt over hoe wij op school met elkaar omgaan en hoe wij ons gedragen. In de groep maakt de leerkracht samen met de kinderen aanvullende afspraken over hoe de groep graag werkt en met elkaar omgaat. 

Naast het sociaal emotioneel leren van kinderen en de schoolafspraken is het pedagogisch handelen van de leerkracht een wezenlijk onderdeel van een veilig en effectief pedagogisch klimaat. Ons team bestaat uit betrokken en gepassioneerde onderwijsprofessionals met ieder hun eigen specialisme en stijl. Als team onderschrijven wij allemaal dezelfde pedagogisch optimistische uitgangspunten waarbij we zo veel mogelijk vanuit de onderwijsbehoefte van het kind handelen en waarbij veel aandacht is voor eigenaarschap bij kinderen.

Onderdeel van ons pedagogisch klimaat is dat we als team actief en preventief werken aan een veilige sfeer. Net als iedere andere plek waar mensen samenwerken komt het ook bij onze school wel eens voor dat dit wat minder gaat. In een pestprotocol hebben we vastgelegd wat we doen om pesten en grensoverschrijdend gedrag te voorkomen, hoe we pesten signaleren en hoe we handelen als pesten toch voorkomt. We willen zo een helder beleid voeren ten aanzien van pesten, waar alle betrokkenen op kunnen terugvallen in voorkomende gevallen.

Wij werken met de methode Kwink. Dit is een online methode voor sociaal-emotioneel leren inclusief burgerschap en mediawijsheid voor groep 1 t/m 8 van het primair onderwijs. Kwink biedt een doordacht programma, gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten en gericht op preventie en de kracht van een veilige groep. Binnen ons team hebben we een speciaal opgeleide leerkracht, Mignon Delver, als KWINK coach en anti-pest coördinator. De ontwikkeling van sociaal-emotionele vaardigheden bij kinderen volgen we met een instrument dat aansluit bij de methode Kwink. Dit instrument heet Cito Leerling in Beeld. Tevens wordt er gebruik gemaakt van Stoeltjesdans, waar kinderen vanaf groep 5 ook zelf vragen beantwoorden over hun welbevinden.

 

Klik hier voor Kwink