Ouderbijdrage

Veel scholen organiseren naast het reguliere, verplichte lesprogramma ook nog andere buiten lestijd activiteiten. Zo ook bij ons op de Liduinaschool- Juno. Denk bijvoorbeeld aan het schoolreisje, Sinterklaasfeest enzovoort. Kijk voor meer informatie over de activiteiten bij ouders en school. Voor de bekostiging van deze activiteiten vraagt de school een vrijwillige ouderbijdrage. Tijdens de jaarvergadering van de ouderraad wordt de hoogte van het bedrag besproken. 

-Voor leerlingen van groep 1 t/m groep 7 is het bedrag €50
(€25 ouderbijdrage en €25 schoolreis)
-Voor leerlingen van groep 8 is het bedrag €163,00
(€25 ouderbijdrage en €138 schoolkamp)

Het IBAN rekeningnummer van de oudervereniging Liduinaschool- Junoplantsoen is: NL65 INGB 0008 4098 17 Het emailadres is penningmeester.or.juno@gmail.com Aangezien alle kinderen mogen meedoen met alle extra activiteiten, sluiten wij geen kinderen uit van deelneme aan activiteiten of schoolkamp. 

U kunt een tegemoetkoming aanvragen bij de gemeente Haarlem.
U kunt hiervoor terecht op:
https://www.haarlem.nl/tegemoetkoming-schoolkosten

Per kind kunt u per schooljaar maximaal 1 keer € 100 (basisonderwijs) of € 200 (voortgezet onderwijs) krijgen. De tegemoetkoming schoolkosten kunt u per kind 1 keer per schooljaar aanvragen. Voor meer informatie neemt u contact op met de afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid, telefoonnummer 023 511 4200.Via dezelfde gemeentesite is het ook mogelijk een bijdrage te ontvangen in het geval uw kind(eren) huiswerkbegeleiding of bijles nodig hebben. 
https://www.haarlem.nl/tegemoetkoming-huiswerkbegeleiding-of-bijles