Ouders en school

Op de Liduianschool vinden we ouderbetrokkenheid erg belangrijk. We betrekken de ouders graag bij wat er op school afspeelt. We maken hierbij gebruik van het online communicatieplatform SocialSchools. Hier verzenden we foto`s, berichten en nieuwsbrieven. Daarnaast werken we ook veel samen met ouders zoals bijvoorbeeld in de ouderrraad. De ouderraad op het Juno biedt de mogelijkheid om nauwer bij de Liduinaschool betrokken te zijn. De ouderraad bestaat uit leerkrachten en ouders die één of meerdere kinderen op de Liduinaschool hebben zitten. De ouderraad draagt bij aan een goed schoolklimaat. De raad organiseert in samenwerking met de directie, leerkrachten en klassenouders tal van activiteiten. Voor al deze activiteiten vraagt de ouderraad een bijdrage aan alle ouders, zowel in financiële als in praktische zin. Zo wordt geholpen om het schoolleven van de leerlingen nog fijner te maken. Denk bijvoorbeeld aan schoolreisje en vieringen van feesten.

Hoe kunt u helpen?

 • Wordt lid van de ouderraad: een vast team met betrokken ouders helpt school met de coördinatie van activiteiten, adviseert hierbij en bepaalt de besteding van de jaarlijkse ouderbijdrage. De ouderraad komt ongeveer 6x per jaar bij elkaar in de avond en bestaat naast ouders uit leerkrachten. De vergaderingen van de ouderraad zijn openbaar. U bent altijd welkom. De vergaderdata kunt u vinden in de agenda van SocialSchools. Eén keer per jaar wordt een jaarvergadering op de school gehouden. Daarvoor worden alle ouders uitgenodigd. Tijdens de jaarvergadering wordt terug gekeken en uitleg gegeven over het beleid en de activiteiten van de ouderraad van het afgelopen schooljaar. Er wordt ook gekeken naar de plannen voor het nieuwe schooljaar. Momenteel bestaat de ouderraad uit 4 ouders, we zijn op zoek naar versterking!
 • Gedurende het hele jaar: Er zijn talrijke taken in en om de klas waarvoor maandelijks/wekelijks hulp gevraagd wordt. Denk bijvoorbeeld aan de klassenouders en luizenpluis die nodig is in elke klas, de vaste ouderhulp in de schoolbibliotheek of bijvoorbeeld computerhulp bij de kleuterklassen.
 • Eenmalig: Daarnaast hebben alle jaarlijks eenmalige activiteiten een commissie die bestaat uit leerkrachten en ouders, die samen op basis van bestaande kwaliteitkaarten(draaiboek) dit organiseert. Dit zijn activiteiten zoals Sinterklaas, Kerst, Carnaval en het schoolfeest, maar ook bijvoorbeeld Schoenmaatje, de Avond4daagse of Schoolschaatsen. Er zijn kleine activiteiten met maar 1-2 personen en relatief weinig werk. Grotere activiteiten vragen meer ouderhulp en langere voorbereidingstijd, soms alleen bij het organiseren, soms ook de handen uit de mouwen bij de activiteit zelf. Voorafgaand aan elke activiteit zal de ouderraad ouders oproepen, maar natuurlijk kunt u ook al aan het begin van dit jaar uw interesse kenbaar maken.

Maak uw interesse kenbaar via ocliduina@gmail.com door uw naam en contactgegevens door te geven. Of geef het aan bij de leerkracht of klassenouder van de groep waar uw kind op dat moment in zit.

Overzicht Schoolactiviteiten
Af en toe helpen:

 • Kerstviering
 • Kinderboekenwinkel tijdens de Kinderboekenweek
 • Paasviering
 • Schaatsen
 • Schoolfotograaf
 • Schoolreisjes
 • Schoolvoetbaltoernooi
 • Sinterklaasfeest
 • Sportdag Koningsspelen

Het hele jaar betrokken:

 • Bibliotheekouder op school
 • Hoofdluiscontrole
 • Klassenouder
 • Decogroep
 • Medezeggenschapsraad (MR)
 • Ouderraad

Samen kom je verder!
Met uw hulp bij het organiseren of uitvoeren, kunnen deze activiteiten plaatsvinden. Kom daarom ook helpen! Sommige activiteiten vinden overdag plaats, maar ook als u fulltime werkt zijn er talrijke manieren waarop u kunt bijdragen aan een leuke schooltijd.